Typologie aurických barev nám pomáhá proniknout do tájů mentální,citové,smyslové,duchovní a tělesné stránky naší bytosti a tak poznat a pochopit její projevy.

Ghónti seauton,poznej sám sebe,byl nápis,který vítal příchozí nad vchodem do hlavního chrámu v Delfách.Tato odvěká touha provází lidstvo staletími - a společně s ní i snaha najít univerzální typologii,která by dokázala popsat i ty nejniternjší záchvěvy duše.Vedle astrologie,numerologie,grafologie,eneagrami nebo chiromantie existuje jedinečný a zcela výjimečný způsob,jak najít klíč k lidské osobnosti.Jmenuje se aurická typologie a vychází z lidské aury.V moderní době se bez ní neobejde nikdo,kdo se zajímá o alternativní medicínu,psychologii a lidskou mysl a kdo si potřebuje ujasnit svůj postoj k Nejvyšší skutečnosti.

Barvy života-Kniha Pamali Oslie

předmluva k českému vydaní Milana Calábka

Před několika lety jsme si v Nepálu vyšli s přáteli brzy ráno před východem slunce do hor,abychom mohli znovu zažít ten okamžik nevýslovné krásy,kdy začne svítat,tma se trhá a nakonec se přímo proti nám zjeví zasněžené štíty velehor.Stáli jsme na malém vyvýšeném místě,když se ve tmě na východě objevil červený proužek.Sílil a měnil se na oranžovy s odstíny magenty a pak nebe zežloutlo.Na zemi jeho odlesk přecházel rychle v medově jantarový,ze kterého vyrážela zeleň,která se na nebi měnila v modř.
Tak nějak se asi v průběhu dějin vyvíjela naše schopnost vidět barvy.Někteří odborníci se domnívají,že zelenou viděli první Řekové,když dosáhli určitého stupně abstraktního myšlení.Ale s modrou se nesetkáme ještě ani u Homéra-pro kterého bylo a je i moře vínově červené.Teprve ranné křesťanství pozvedlo svů zrak k nebi modrému jako plášť Panny Marie...A podobně se vyvíjel i pruh naší aury.
 

test aurické typologie ke stažení:Tabulka v excelu

www.ezoterika.estranky.cz/file/30/aura.xlt

Aurická typologie-charakteristika barev

Žlutá

Jejím heslem je:Sranda musí být i kdyby tátu věšeli.Je to radostná barva,optimistická.Když je ve formě,energická a nejvíce dětská z celého spektra.Obvykle vypadá mladší než je.Jakoby nikdy nechtěla zestárnout a dospět.Avšak když je z formy bývá bez energie a je trucovitá a jako malé dítě se bouří proti všem a všemu.Hmotná skutečnost-nejvíce kynestetická barva,vnímá tělesné pocity,energie kolem sebe.Citlivá na místa a události.Stimulace pohybem. Potřebuje nejvíce tělesných stimulů z celého spektra.Pro jejich nedostatek ve spánku se budí často s bolestmi. Negativní řešení-pomocí analgetik,ráno začíná kávičkou,cigaretou,v krajním případě řeší nedostatek endorfinu drogami.Má k závislostem nejvyšší sklon v celém spektru.                                                                                                                                                                            Pozitivní řešení-Sex,tělesná cvičení,modlitba,meditace.Žlutá potřebuje aktivní sexuální život.Orgasmus jí dává pocit blaha a extazi.Je to bystrá,tvořivá a zručná bytost.Mnohdy však netrpělivá.Je závislá na hladině endorfinu.Není studijním typem,často ztrácí pozornost.Jakmile poklesne hladina endorfinu v jejím těle,její pozornost je upoutána na tělo,které se začne bouřit a protestovat a pak ztrácí pozornost na učební látku.Báječně se učí za pohybu.Nikdy z ní nebude intelektuál,pokud si nevytvoří další barvu.To co se naučila dokáže nejlépe aplikovat z celého spektra barev.Je sluníčkem spektra a až naivně chce,aby jí měli všichni rádi.A proto se snaží vyhnout všem konfliktům a to za každou cenu.Protože je plná lásky k životu,přitahuje k sobě dospělé,děti i psy.Všichni v jejím okolí se cítí šťastně a jakoby se jim ulevilo.Sama je citově velice zranitelná a každý to na ní pozná.Svěřit jí nějaké tajemství,to můžete zrovna vybubnovat.Není cynická.Celý život je  dychtivá stále zkoumat svět.Má radost se sdělování zážitků,není však žádnou drbnou.Miluje lidi a pobyt pod širým nebem.Celý den je schopna pracovat a ještě večer si sednout k táboráku a drnkat na kytaru,opékat buřty a organizovat zábavu.Působí bezstarostně,bývá obklopena spoustou přátel.Protože je až dětsky naivní a bezelstná,kde kdo se jí snaží zneužít.Je nejvíce sexuální barva.Může trpět předčasným výronem semene.Poměrně brzy se žení,nebo vdává.Vedle mentální zlaté a fialové je jednou z nejvíce vůdčích barev.Její životní postoj-Nikdy není nic tak horké.Vždycky se to nějak zvládne.Nemá povahu,aby s někým bojovala.Finance-pokud jde o peníze je lehkomyslná.Platí rčení-lehce nabyl,lehce pozbyl.O zítřejší den se nestará.Peníze jsou pro ní důležité,jako vstupenka do společnosti.Jako nepatří dětem do rukou sirky,nepatří žluté do rukou kreditní karta.V minulých stoletích končila ve vězení pro dlužníky.Práce je pro ní hrou.                           Profesní možnosti:herec,bavič,moderátor,spisovatel,masér,léčitel-jeden s nejlepších,turistický průvodce.Práce fyzická a tvořivá je pro žlutou doslova léčivou.                                                                Duchovní skutečnost-pro žlutou nemá nic společného s myšlením,nebo věděním,ani to není citový prožitek.V žádném případě už ne vážnost.Každá radost jí přibližuje k Bohu.Pro žlutou je Bůh ve všem.Panteismus je náboženství,které nejen uznává,ale i určitě vymyslela.Je pro ní příznačná až dětská nevinnost.Nejvyšší duchovní zážitek je pro ní až neskonalá radost,že je na živu.                                              osobnosti-Oldřich Kaiser,Jaroslav Hašek,Dagmar Havlová,Stanislav Gross

 

 

 

 

Tělesná zlatá

Logické a racionální myšlení.Postoj k hmotné skutečnosti-Oproti mentálním barvám tělesná zlatá nežije ve skutečnosti,kterou vytváří mysl,která má dva rozměry(protiklady),ale žije v hmotném světě vytvořeném smysli.Není myšlený,ale vnímaný.Neuvažuje v duálním pojetí světa,je pro ní umělý a vykonstruovaný.Pro ní se protiklady nevylučují,ale doplňují.Má pověst váhavého střelce.Je primární barvou především u východních slovanů.Život,čas,gravitace je pro tělesnou zlatou pouze pojmenováním skutečnosti.Nepotřebuje měnit skutečnost,ale jen umístění v prostoru.Okamžitě si hledá místo v prostoru,kde jí bude dobře.Když se necítí dobře v místnosti okamžitě odchází,aniž by jí to přišlo nezdvořilé,protože ona to tak prostě cítí.Jen mistrem Feng shui,aniž by o ní mohla někdy slyšet,ale určitě jí někdy dávno vymyslela.Díky tělesné citlivosti má šestý smysl,který jí umožňuje,aby tuto schopnost uskutečnila.Je nejlepším chirurgem z celého spektra.Tělesná zlatá je nejistá a pečlivě kolem sebe všechno sonduje.Tělesný hédonismus.Nic neriskuje a pokud ano musí mít všechno pečlivě zakalkulováno a vysvětleno.Potřebuje řád,pořádek a bezpečí.Jakmile je změněn zaběhlý řád ztrácí pocit bezpečí.Život je pro ní nekonečný sled svalových reflexů.Na nepříjemné vjemy reaguje kontrakcí svalů(stažením) a napětím.Pocit radosti a štěstí,relaxací-svaly se uvolňují a povolují.Pokud si toto neuvědomí,může zaměňovat tyto reakce na vnější  situaci,se svými vnitřní fyziologickými procesy,a místo relaxování může začít užívat chemické léky a tak si vyvinout vážnou nemoc,nebo se stát hypochondrem spektra.Vztah k přírodě.I když má tělesná zlatá dar jasného lineárního řešení,primární jsou smyslové vjemy,které mění na svalové reflexy a tělesné pocity a ty potom mentálně analyzuje a převadí do abstrakce myšlenek.Dokáže dobře odhadnout vzdálenost.Má dobré prostorové vnímání,důležité pro vojenské stratégy.O co víc je takto vnímavá,o to víc je méně verbální.Už jako dítě je klidné,tiché,které začíná mluvit mnohem později než jiné děti.Což může vzbuzovat dojem mentální retardace.Pokud toto rodiče špatně vyhodnotí a vyvinou na dítě nátlak může se stát,že z něj vyroste uzavřený člověk,nedůtklivý,nemluvný a podobně.Je pořádku milovná barva a zároveň je největším introvertem spektra.Nerada dává najevo své city.V kolektivu se dlouho drží stranou.Trvá jí dlouho než si vybere někoho z kolektivu,komu by se otevřela.Pro povrchního pozorovatele se může zdát,že je příliš sebestředná až sobecká.Bývá neobyčejně přitažlivý člověk.Působí nedostupně,ale ne povzneseně.Má jistý citový odstup.Vztah navazuje převážně se soběstačnými.Má panickou hrůzu ze závislosti,že by se na ní někdo nalepil.Potřebuje citovou svobodu,aby převedla smyslové vjemy na city.Obvykle začíná tělesným spojením a pak se u ní projevují city.Je to rozený individualista se sklonem mít všechno pod kontrolou.Ale k vůdcovství jí chybí výřečnost a charisma,především schopnost oslovit větší množství lidí.To co potřebuje je ocenění její práce.Je loajální,důvěryhodná a spolehlivá.Nějaké formální debaty jí nic neříkají.Není přeborníkem anekdot,a když se do toho pustí ve většině případech to nekončí bouřlivým smíchem.Ve společnosti často sahá po skleničce,aby se uvolnila a byla jako ostatní barvy,ale většinou se ještě víc uzavře.Peníze pro ní představují bezpečí.Nikdy nebude spekulantem na burze.Nepůjčuje si pro svou rozmařilost.Duchovní prožitek je pro ní založen na smyslových vjemech.Zažívá při tom pocit pokoje,míru a štěstí,se kterým se nesvěřuje.Pokud příjme nějaký náboženský systém,bude jej ortodoxně dodržovat a uplatňovat i s jeho dogmaty.Není panteista.Prastará místa na ní působí velice silně.

profesní možnosti:archeolog,geolog,vědec,badatel,lesník,voják,pilot,projektant...

 

 

 

 

Mentální zlatá

Heslo-Nejdříve mysli a pak jednej.Je vyrovnaná,spolehlivá,odpovědná a ve svém okolí vzbuzuje důvěru.To co jí nejvíce naplňuje,je snaha všemu porozumět.Je to systematik,vědec spektra.Je nejvíce rozšířená v Německu.Vnímá především myšlenky.Má sklon si uvědomovat vše jako myšlenku.Orientuje se ve světě myšlenek.Nejdříve si vše uvědomuje jako myšlenku a to pak převádí do smyslů a pocitů.Aby něco pro ní existovalo musí si to nejprve pojmenovat.Její mysl pracuje jako počítač,snaží se jí dát co nejvíce dat a čekat na výstup,čekat na pravdu.Krize středního věku spočívá v tom,že si uvědomuje,že počet těchto informaci je nekonečný.A tak se ocitá v krizi,která se může proměnit v osvícení nebo zatracení.Musí opustit svůj mentální svět a umenšit potřebu vše vědět a po hlavě skočit do neznáma.Posléze zjistí,že to není skok do chaosu,ale do religiozity.Potřebuje co nejvíce myšlenkových podnětů pro endorfinovou slast a blaženost.Její myšlení je racionální,lineární a  posloupné.Všechny informace analyzuje,aby došla k dalšímu kroku a tak postupuje dále až k výsledku.Je velice metodická,až puntičkářská.Nebere ohled na city všech těch,kterých se řešení týká.Drží se důsledně logiky.Své city se snaží analyzovat,místo aby city cítila.Vše se snaží zredukovat na matematiku,a co se do téhle rovnice nevejde snaží se obvykle potlačit.Na venek působí vyrovnaně a chladně,uvnitř ní to vře,protože své city potlačila.Její duchovní vývoj záleží jak se dokáže srovnat s pocity a intuicí.Ve společnosti potřebuje vidět smysl její návštěvy.Velice obtížně relaxuje.Považuje to za ztrátu a maření času a má kvůli tomu často výčitky.Má obrovský uklidňující vliv na všechny lidi v okolí,pro její praktičnost.Když něco vypráví,vypráví to velice zdlouhavě a nevšimne si,že to ostatní unavuje a nudí.Působí,že si udržuje odstup a,že není schopna citové zaangažovanosti.Láska je především pro ní náklonnost a přátelství.Je jedním z největších vůdců.Je schopna vyslechnou názory všech a přijmout,ale nic jí nevyvede z míry.Je ideální manažer.Je svědomitá.Peníze jsou největším zdrojem nedorozumění,není to však,že by byla lakomcem,ale záleží zda si udrží životní úroveň.Je vždy v konfliktu se zelenou.Spiritualita je pro ní studiem zákonů a principů a z chaosu vytváří řád.Nedokáže však vnímat Boha,protože její postup je převážně logický. Systémové myšlení může dospět spíše ve filosofické úvahy.Duchovnost je pro ní spravedlnost.                                                                                                                                               osobnosti:Vladimír Špidla,Václav Havel

profesní možnost:inženýr,architekt,účetní,finanční poradce,analytik...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citlivá zlatá

Až do roku 1948 byla to právě citlivě zlatá,která vytvářela charakter českého národa.Vyvinula se jako odpověď na sociální degradaci,rekatolizaci a germanizaci po Bílé hoře.Nemožnost upřímného vyznání vedlo k rezignaci na liturgii a slovní projev,a naopak na vyznávání slova božího skutky.Jako jediný národ jsme byly zbaveni své aristokracie,inteligence a byly jsme odsouzeni k tomu,abychom se staly masou sluhů a služek.Tento pokus se opakoval po roce 1938 a dodnes neupadl v zapomnění.Během 300let došlo vnitřně k povýšení sloužení,na službu a sloužení,jako poslání a smysl života.Pokud je ve formě není zde žádný rozpor mezi analytickou myslí a intuicí. Často se vztahuje do sebe.Smysl a naplnění jí dává pocit sounáležitosti a bratrství,které projevuje službou druhým.Své city si nechává spíše pro sebe,na rozdíl od modré,která je dramatická až patetická.Je kombinací mentálně zlaté a modré,ale vytváří jedinečnou osobnost.Je pro ní charakteristická vyrovnanost a stabilita,do které se snadno vrací.Její citové bouře bychom mohli přirovnat k vlnkám na rybníce,na rozdíl od tsunami modré.Pro své blízké je pevnou a citlivou oporou.Aby v zápalu služby nezapomněla i na své potřeby,to se musí naučit.Je mostem mezi emocionálními a mentálními barvami.Má nejlepší vlastnosti evangelíků,aniž by měla být religiózní.Je vytrvalá,rozhodná.Co začal vždycky dokončí.Má schopnost vyjít s každým.Nikdy nikomu nevnucuje svůj názor.Má velkou víru v lidi.Nevyhrocuje diskuzi,naopak je to rozený mírotvůrce spektra.Její myšlenkový proces je postupný,lineární,krok za krokem,ale musí brát do úvahy vždy city všech zúčastněných.Její myšlenkový proces je zdánlivě zdlouhavý.Snaží se vyhovět všem lidem.Má dar vyjadřovat  slovy emoce a pocity.Je nesmírně pečlivá,až úzkostlivě pečlivá.Nejlepší posluchač spektra,poslouchá jak hlavou tak i srdcem.Je dobrým psychologem.Ale i ona touží,aby jí někdo vyslechl,tak jako ona naslouchá ostatním,ale ve spektru není takového posluchače.Je nejmíň sobecká,skromná,asertivní.Nejradši by rozdala vše co má,a má co rozdávat.Potřebuje vždy pracovat pro nějaké společenství.Ke své existenci potřebuje rodinou pohodu,která je zdrojem její citové regenerace.Protože je tak skromná a nenáročná,všichni ostatní mají pocit,že nic nepotřebuje.Ve skrytu však touží po uznání.A toto uznání v ní spouští endorfiny,pocit radosti.Je archetypem české matky.Její největší sílou je dát dohromady lidi s protichůdnými názory a udělat z nich tým.Neupozorňuje na sebe,ani na své zásluhy.Věnuje všechen čas,aby uskutečnila co nejvíce pozitiva.Zůstává za scénou.Je si dobře vědoma hodnoty a nezbytnosti peněz.Nikdy nemývá velká finanční aktiva.Je štědrý hostitel a nesmírně skromný host.Dělá vše s mírou.Pokud investuje,investuje do svého domova,či vzdělání.Tím nejcennějším jsou pro ní děti.Má úžasnou trpělivost.Ať dělá cokoliv,nikdy nehledí na svůj prospěch,proto jí nenajdeme v politice.Nerada pracuje o samotě.Nesnese agresi.Je milující,bezelstná a nenáročná.Nezajímají jí na náboženství dogmata,spekulace,ale soucit,láska…To co učí evangelium bez velkých gest naplňuje svými skutky.Modlí se službou a pomocí lidem.Vše co dělá je protknutou soucitem a porozuměním.Žije pro to,aby tu poznala a našla Boha.A nachází ho v očích těch,kterým z vrozené dobroty a lásky slouží,ale neposluhuje.Kdykoliv je oddělena od těch,kdo potřebují její pomoc,cítí se oddělena od Boha.Ni zisk,ni slávu.Nejskromnější  dělník na vinici páně.Všichni jsme lístečky jednoho stromu(Božena Němcová)                                                                                          Profesní možnosti-poradce,personalista,vychovatel,učitel,optik,chirurg…                                                                                                                            osobnosti-J.A.Komenský,T.G.Masaryk,K.Čapek

 

 

 

 

 

Milující zlatá

Je to velice vzácná,ojedinělá barva.Filosof a intelektuál spektra,je odsouzena ke genialitě.Má v sobě až dětský entuziasmus a bezbřehý optimismus.Je pro ní charakteristická neukojitelná zvídavost,nesobeckost,nápaditost,chytrost.Často prožívá příval energie a pak následuje hluboký a těžký pád dolů.Nikdy není účastníkem,ale nezúčastněným pozorovatelem a přitom nemá kritický postoj.Podle upanišad je  ideálem osvíceného gurua.Její největší výzvou je naučit se soustředit svojí pozornost a energii a nerozptylovat se všemi směry,protože jí to často přivádí do konfliktu s ostatními lidmi.Myšlením nevytváří spojení logicky,lineárně,ale namátkově.Vidí výsledný obraz již na počátku daného úkolu.(Nesystematická,zdánlivě chaotická)Heslo-vše plyne,vše je plynutí. Je schopna vidět základní vývoje a zlomy ve společnosti,prostě ve všech oborech.Často díky těmto vlastnostem má pocit,jako by sem nepatřila.Pro všechny ostatní je cvokem.Rozumí si s indigem.Má jiný pocit času,ač je mentální barvou.Žije v cyklickém,posvátném čase.Každý okamžik je pro ní stejně důležitý,proto je pro ní nejdůležitější přítomnost.Málo kdy dojde cíly,neboť je často přehlcena novými vjemy,a cíl se jí ztrácí někde v dáli.Ztrácí pojem o čase a o předchozím záměru.Je pro ostatní neseriozní a nedůvěryhodná.Její život je nabytý spousty vjemy a sleduje milion různých věcí.Má problémy začlenit vše(věci i myšlenky).Je v ní obrovská touha všechny potěšit a zároveň nevyřčená touha a přání,aby i ji měly všichni rádi.Už od dětství naprosto velkoryse rozdává vše.Její dobrota byla často zneužita,stokrát byla podvedena,oklamána,vysmívána,zneužita a  zraněna proto upadá do zajetí vznešených idejím,kterými nás často zásobuje a posléze se citově se uzavírá.Dokud bude dýchat bude věřit v dobrotu všech lidí.To však může vést k hlubokému osamocení.Před světem dospělých se snaží utéct do vztahu,a právě zde jí tento svět nejvíce dostihne.Patří k nejvíce společenským barvám spektra.Simultánně vnímá a mluví.Fascinace kulturami a exotickými etnikami.Dík své nevinné zvídavosti zažívá neskutečná dobrodružství,na která žádný jiný cestovatel nemůže pomyslet ani ve snu.Na druhou stranu je největší pohromou pro všechny turistické kanceláře.Není přirozeným vůdcem,ale dokáže vést čistotou své lásky.Je úžasný samouk a expert na propojení zdánlivě nepropojitelných oborů.Chápe problémy vždy z mnoha úhlů pohledu.Unese s  laskavostí výsměch a nenávist těch,které se snaží naučit toho nejlepšího čeho je schopna.S financemi si neví rady,tak jako s vlastnictvím.Žije tzv. z ruky do huby.Nepůjčujte jim peníze ani knihy.Pokud jim je dáte,s překvapením je vám vrátí.Peníze jsou pro ní pohádkovým drakem.Dychtivost,zápal a nadšení provázejí duchovní hledání milující zlaté.Pro milující zlatou je svět velké hračkářství.Nejvíce jí přitahují teologie a filosofie,takové které mají pevný a intelektuální řád.Protože takový řád jí dává možnost ji rozvrátit a nově jí přeformulovat.Není schopna žít v jakémkoliv pevném,či rigidním řádu.Chce se Bohu zavděčit,v nitru však touží po sjednocení s ním.Chce zažívat plné přijetí a nepodmíněnou láskou bez jakéhokoliv soudu a hodnocení.

profesní možnosti:učitel,poradce,zahradní archytekt,prodavač,návrhář,lékař,tlumočník...

 

 

 

Zelená

Je to barva,která vládne převážně západní civilizaci,a i v českém národě se prosazuje na úkor žluté a citlivé zlaté.Patří mezi nejinteligentnější barvy spektra.Je tvrdohlavou a umíněnou osobností,která jde cestou o které je přesvědčena,že je správná,i kdyby nebyla.Je to zároveň výborný analytiky,který dokáže vystihnout jádro problému a květnaté líčení dokáže osekat až na samotnou kost.Když je ve formě oslňuje svou nápaditostí a snadno řeší i ty nejkomplikovanější problémy.Má spoustu plánu a je workoholik.To po čem nejvíc prahne jsou vědomosti.Myslí si,že získá lásku a uznání,jen když budu nejvíce výkonná a plná vědomostí.Tato obrovská náročnost a následná nespokojenost se sebou,ale i s ostatními jí vede do pasti perfekcionismu,který jí ničí radost ze života,a komplikuje život všem v  jejím okolí.Musí se naučit,že život je krásný,plný legrace,což nezažije dokud se nezbaví posedlosti po dokonalosti.Zelená je aktivní,ale většinu situací nevidí,jako něco co vyřeší tím,že udělá něco fyzicky,ale že o tom bude přemýšlet.S ničím se moc nepáře.Žije převážně v mentálním světě.Je organizátorem,až pedantem.Potřebuje,aby jí lidé obdivovali,pokud toto postrádá upadá často v úzkost.Ke spouštění endorfinů u ní dochází,když něco vyřeší,když se něčeho dobere,to jest nějakého výsledku.Vše co dělá má přímý tah na branku se snahou nemařit čas a šetřit pohybem.Zelená organizuje práci,propaguje nebo oslavuje,ale sama se toho procesu neúčastní.Aby byla šťastná musí mít pocit,že je výkonná a potřebná.Svůj život vidí jako obrovský seznam úkolů a povinností.Sotva splní jeden cíl,už si klade dva další.Způsob myšlení je racionální,nesystematický.Jde rovnou k jádru věci.Není trpělivá,je až netolerantní.Nedokáže si představit,že by mohl někdo myslet jinak.Potřebuje vše pojmenovávat a převádět do světa slov(protikladů).Vyhýbá se citům,podvědomě je potlačuje,neboť si je nedokáže jasně kategorizovat a to jí znepokojuje.Občas citově zakrní a promění se v dítě,které svou nezralou citovou stránku vůbec nezvládá.Nedostatek citového vyžití se snaží nahradit jídlem.Potřebuje pochopit princip nepodmíněné lásky.Myšlení v ní spouští endorfiny.Je spíše mentální,než citová.Pro svou nedokonalost propadá depresi a svou frustraci plně ventiluje.Duchovnost je pro ní mentální Deskártovský model.Vyšší moc je pro ní mysl,která je za vším.Čím dál víc poznává svou nedokonalost,tím víc hrozí,že propadne v depresi,až nakonec pochopí,že spiritualita jí dává příležitost,aby se přijala taková jaká je i se svými nejtemnějšími stíny.Nejvíce sebevražedný typ z celého spektra.Nejbohatší z lidí jsou zelené barvy.Je ctižádostivá a nesnáší prohru.Nad zelenou nemůže zvítězit nikdo jiný,než ona sama.Je totiž sobě samé největším nepřítelem.Potřebuje nejvíce vztah,někoho kdo jí odpustí,že neumí dávat své pocity najevo,někoho kdo je intelektuálně na výši.Je spíše samotář,i když se potřebuje obklopovat lidmi,tedy spíše posluchači.Žádný vztah se zelenou není jednoduchý.Její myšlení je mnohdy zabíhavé.Působí,že je pořád ve spěchu,a když musí na někoho čekat,začíná se nudit.Nudí se vždy,když postrádá mentální stimulace.Prahne po uznání,potlesk jí těší stejně,jako tahat za nitky na scéně.                                                                                                                                                                                                     Profesní možnosti:terapeut,spisovatel,režisér,a podobně.                                                                                                                                                     Osobnosti:Václav Klaus,Milan Kundera…

 

 

 

 

 

Červené překrytí

Vytváří se v dětství,především těžkými traumaty(do třetího roku).Je zcela odlišné od červeného aurického typu.Vytváří se:Když se dítě narodí předčasně a jde mu přitom o život,hrůza a strach,které byly vykoupeny  láskou a péčí si pak vynutí tuto ochranu.Když bylo dítě fyzicky,nebo sexuálně zneužito do tří let,před plným vyvinutím jazyka.Když k tomu dojde po třetím roce nejde o červené překrytí.Když je dítě emocionálně opuštěno,nebo zrazeno,kdy je ponecháno samo sobě bez pomoci.Červené překrytí je kondenzace hněvu,frustrace,a bezmoci.Červená barva má nejpomalejší vibrace,má nejmenší citlivost.Působí nejvíce robustněji,svůj hněv převádí do činností,jako jsou fyzická práce,nebo cvičení.Je pro člověka velkým břemenem.Vede k sebe-destrukci,hněvu z maličkostí a blokuje jeho vztahy.Její vztah končí špatně a stále je pronásledován ránami osudu.Vidí život,jako bitevní pole.Léčení:jedním ze způsobů je vizualizace a změna své barvy.Regrese,ideální je hypnotická regrese.Další možností jsou rodinné konstelace a pak je možnost přetransformovat své emoce.Toto záleží na sebe-přijetí.Ego nestačí na ovládání emocionality.Často má potřebu prosadit své ego.V momentě,když si toto uvědomí,musí si toto vizualizovat,že toho co si chtěl vymoci již dosáhla.Dochází k pocitu úlevy,který musí přeměnit na pocit odevzdanosti.To pak vede k vyrovnanosti,lásce,přijetí(rozplynutí se v nejvyšším).

 

 

 

 

 

 

Modrá

Modrá ztělesňuje lásku a obětavost.Nejvíce z celého spektra nás učí milovat a dávat se.Žije a dýchá pro jednotlivce.Nachází smysl života a realizaci v lásce a obětování se tomuto jednotlivci.To jí uspokojuje a spouští endorfiny.Milovat a rozdávat se.Ale co se musí naučit,že i ona je hodna lásky,že tu není je pro to,aby se ostatní měli u koho vyplakat.Na druhé straně je tak plně pohlcena láskou,že ona sama nemá dostatek času na svůj vlastní duchovní vývoj.Nemá v ničem míru,a proto se musí naučit kam až ve své obětavosti může jít.Hmotná skutečnost je pro ní drsná,sirová až drsná.Nevyniká ve fyzické aktivitě.Pokud modrá sportuje budou to většinou salónní sporty.Tělesně inklinuje k hmotnější postavě,protože je ztělesnění bohyně Matky země.Pokud je plnoštíhlá měla by si uvědomit,že její krása spočívá v její úžasné schopnosti milovat a obětovat se.Modrá se nejvíce ze všech barev řídí intuicí,a je až extrémně citlivá na citové vibrace svého okolí a pozná v jakém je kdo rozpoložení.Když je z formy tak své problémy řeší tím,že se zavře v ložnici,pláče a čeká až jí přijde zachránit princ na bílém koni.A protože v současném světě je zachránců čím dál méně,tak má  poměrně velkou smůlu.Myslí holisticky(celistvě).Modrá se snaží vzít v úvahu všechna řešení,takže nedojde k žádnému řešení a může se utopit v detailech,a tak se opět vrací k intuici.A i v takových oborech,jako je matematika,která vyžaduje logické myšlení,se může dobrat správnému výsledku.Chybí jí organizační schopnosti citlivě zlaté a na závažné rozhodnutí potřebuje více času.Pokud na ní někdo naléhá může začít zmatkovat a její rozhodnutí nebývají správná.Její největší problém je,že bere vše osobně.Modrá je barvou Jinové,ženské energie.Nejvíce jí dominují city.Má poměrně velký problém s pracovním uplatněním,protože její obětavost se nejvíce uplatní v oborech,které naše společnost považuje za naprosto nepodstatné.Modrou naplňuje radost a štěstí,když může někomu uvařit,vyslechnout a podobně.A i ona tajně doufá,že i jí bude takto oplaceno,ale to se moc nestává,protože její partner si většinou nepřipouští,že by něco potřebovala.A tak jí všichni nechávají nést svůj kříž v Golgotě toho světa,a i kdyby pod ním stokrát padla,nikdo jí nesetře krvavý pot čela s láskou a něhou,kterou tak potřebuje,a které se jí tak nedostává. Stále se opakuje cyklus modré,objeví se nový člověk,obrovské vzepětí,příval energie,které končí opět pocitem zmaru,pocitem vyčerpanosti a většinou končí krachem.Nikdy to však nevede k citové okoralosti,nebo nějaké averzi k člověku,vždycky se to obrací proti ní a ztrácí sebedůvěru a objevuje se u ní komplex méněcennosti.A proto své city projevuje nejvíce pláčem,který má neustále na krajíčku,pláče neuvěřitelně rychle.Kdyby její emoce zůstaly skryty tak můžou způsobit veliké potíže.Má obrovský dar nepodmíněné lásky.I v tom nejhorší člověku najde aspoň jiskřičku dobrého.A tomu nejhoršímu partneru dá vždycky další a další šanci,což může u někoho vyvolat,že s ní může manipulovat.Jedním z nejtěžších úkolů pro ní je,naučit se říci NE.Má pochybnosti o sobě a tak se bojí říci ne,protože si myslí,že jí někdo bude milovat pro její činy a ne pro její nesobecké a do krajnosti se rozdávající srdce.A když tedy upadne do spárů deprese,usedne v ložnici a pláče a čeká na zachránce.Vytoužený zachránce se objeví a seřve jí,že se nenechá citově vydírat a odchází.A teprve teď se stává dramatickou a manipulativní,a to jenom proto,aby i pro sebe získala trochu lásky.Často se musí dostat až na samotné dno,aby se přestala zachraňovat všechny kolem sebe,a začala se aspoň na chvíli starat o sebe.Měla by si uvědomit,že pomoc bližnímu je dočasným řešením.Často se vrhá do řešení problémů ostatních,aby se vyhnula řešení svých problémů.Nejvíce se bojí představy,že zůstane sama.Často se cítí provinile,obviňuje především sebe.Aby se znovu dostala do formy musí se naučit mít sebe ráda.Musí si uvědomit,že to je ona,kdo se rozhodl pomáhat a dávat se.Je největší zachránce a dobrodinec celého spektra.Často přemýšlí,jak by potěšila ostatní.Je dobrým hostitelem,ale ani v tom nezná míru.Nejvíce jí záleží na citovém vztahu.Je nejvěrnějším partnerem z celého spektra.Je ochotná se zapřít,aby jí měl partner rád a někdy až směšně mění svůj vzhled a chování.Ale když je z formy obvykle si vybere nějakého ztroskotance,který se jí pověsí na krk,nebo jí bude využívat.Z někým se rozejít je pro modrou největší problém.Když někoho miluje,tak s ním chce být co nejvíc.Má v sobě tolik lásky,že je schopna partnera jí zavalit,takže mu zbývá než se dát na útěk.S financemi si neví moc rady.Protože lidé a vztahy jsou pro ní důležitější,často se ocitá ve finančních problémech.Má pocit,že lidé jí mají rádi proto,že jim dává dárky a tvrdě pro ně pracuje,a ne proto jaká je.Hnací silou jejího života je hledání hlubokého a trvalého spojení s Bohem.Už jako dítě často rozmlouvalo s Bohem.Bůh je pro ní všemohoucí a vše-milující silou.Bůh pro ní není idea,ale něco co prožívá jako lásku.Zná ho jako křesťanského Boha lásky.Potřebuje se účastnit nějaké formy organizované duchovní akce.Hudba,svíce,kadidla,modlitba pozvedávají její city.Na každém posvátném místě může mít hluboké duchovní zážitky.Má neskonalou víru a důvěru v Boha.

profesní možnosti:učitel,vychovatel,dobrovolník,ošetřovatel,kněz,astrolog,pycholog...

 

 

 

 

 

Fialová

Od polovičky šedesátých let duchovní vlády se jala fialová.Je to barva,jejíž duševní a duchovní aspekty jsou plně v rovnováze s praktickými aktivitami.Má hlavu v oblacích,ale nohami je pevně na zemi.Její úkol je být inspirujícím vizionářem spektra a zároveň je zde pro to,aby zachránila svět.Tento pocit má již od dětství.Je velice vizuální barvou.V duchovním světě skutečně vidí co se ještě nezačalo uskutečňovat v tomto hmotném světě.Ne ego,ale logos vládne jejímu vidění.Proto je pro ní tak důležité uvědomit si svojí vizi,pochopit ji,poznat ji a pak za ní jít a seznamovat s ní ostatní.To je její poslaní a smysl života,to u ní spouští endorfiny a pocit štěstí.A pokud to neudělá propadá sebe kritičnosti.Je největším teoretikem spektra.Realizace není jejím úkolem,nýbrž inspirovat ostatní.Její ideje zůstávají v půli cesty mezi duchovním a myšlenkovým světem,proto potřebuje nějakou mentální barvu,aby doformulovala to co vidí fialová.Domnívá se,že to co vidí na horizontu svého duchovního světa je zralé uskutečnit se už teď v hmotném světě.A tak se dostává do problému,ona totiž vidí obraz prostorově,ale nevidí ho časově.Její vize proti ní popuzují spousty nepřátele,kteří dychtí po světě,který by byl vypočitatelný a předvídavý a neuvědomují si nutnost konce těchto stereotypů.Je extrémně inteligentní a zároveň velice kritická.Dokáže zároveň vidět celek i detaily.Nachází za každou situací duchovní princip.Okamžitě směřuje k výsledku,na stupeň vize.V hloubi duše ví,že se její vize uskuteční,problém však je,že neví kdy a jak.V současné době se stává spíše filosofem.Její myšlení není kritické myšlení zelené,ale vyžaduje myšlení,kde se protiklady neodporují,ani nedoplňují,vyžaduje průlom mezi nimi.City fialové jsou hluboce skryty pod povrchem,ale tam vše vře a kypí vášněmi.Na první pohled vypadá jako arogantní,ale to je jen obrana,aby nikdo nepronikl k jejím citům.Obvykle vyrůstá v nefunkční rodině.Je to pro to,aby se naučila soucitu.Je až vášnivě posedlá tím co dělá,musí se vydat ze všech sil až do samotného dna.Nesmírně na ní působí hudba,ovlivňuje nejen její náladu,ale i její stav.Je jednou z barev,která spojuje hmotný svět s tím duchovním a hudba je univerzální řečí těchto světů.Má v sobě vyváženou mužskou i ženskou energii.Některé věci má v sobě a ví již od dětství,aniž by k tomu nějak došla.Nesmírně touží po vztahu,ale vždycky dá přednost svému poslaní,přičemž nemůže být ani bez vztahu ani bez poslání.Je nesmírně vášnivá a sex je pro ní záležitostí nejen fyzickou,ale i citovou a duchovní.Je často žárlivá.Během milování zažívá jednotu s univerzem.K nevěře se uchyluje,když odmítá novou etapu vývoje a nechce se otevřít své další vizi.Ale když pochopí,že toto přetransformování své energie na energii sexuální jí odvádí z cesty,končí s milostnými aférami a hledá si hluboký a trvalý vztah.Když píše,nebo mluví na veřejnosti,stává se doslova anténou pro informace,které přicházejí z vyššího zdroje.Tato inspirace k ní přichází většinou tehdy,když jí naslouchá větší počet lidí.Toto spojení s vyšší silou z ní dělá nejmocnější barvou,nikoli politickou,ale duchovní.Proto tolik miluje,když je středem pozornosti.Její styl vedení se až často stává autokratickým až diktátorským.Pokud je,ale inspirována lidé navzdory těmto sklonům,ji přijmou.Chce-li vést ostatní,musí se podřídit svému vnitřnímu vedení.Vydělává peníze především intuicí.Jsou pro ní zhmotněním jejího duševního kapitálu.Bývá velice velkorysá a štědrá.Majetek je pro ní zdrojem starostí.Kupuje jen to co potřebuje.Žije často velice skromně a vyjde s málem.Potřebuje neustále změny.Duchovnost pro ní znamená jít ústrety  volání své duše.                              Překážky na duchovní cestě:  Její vize jsou mnohem větší,než ona.Nejdříve má spíše strach a obavy z této vize.Často může propadnou depresi,když vidí,jak dalekosáhlé důsledky může mít její vize,a to i přes její odmítání místními úřady.                                                                                                                      Osobnosti:Dalajláma,Ghandí,Lincoln

profesní možnosti:jevištní umělec,herec,zpěvák,hudebník,malíř,spisovatel,režisér,psychologkvantový fyzik,duchovní...

 

Levandule

Na levanduli je nápaditá křehkost až bledost a připomíná anděla,nebo vílu.Je to snílek spektra.Pod jejím pohledem se rozpouští pevná forma věci,jevové tvary a vzory.A z těchto rozpuštěných tvoří nové tvary,koncepty a podobu.Vidí hmotný svět,jako zdání.Její zvýšená schopnost vidět další dimenze a skutečnosti,tam kde většina aurických typů vidí jen jednu skutečnost,je nesmírně cenná.Osvobozuje nás ze skutečnosti vytvořené myslí a smysli a otevírá okna do nových světů.Výzvou pro ní je zůstat plně rozkročena mezi světem smyslů a mysle a světem snů a fantazie.Jedině tak bude Janem Křtitelem spektra.Působí nejméně tělesně.Její bledost a křehkost je dána tím,že dává přednost pobytu v místnosti.A tak i krásu přírody obdivuje především v obrazech a představách.Má nejen mnoho snů,ale i mnoho plánů.Ale když si představí jaké úsilí musí vykonat,jenom ta představa jí natolik unaví že,k realizaci dojde jen málo kdy.Má velice malý smysl pro čas a pro vztah mezi prostorem a časem.To jest být ve správný čas na správném místě.Často upadá do svého snového světa fantazie a představ,a to jí stojí spoustu sil a neskutečně jí to vyčerpává.Snaha rodičů,nebo partnera,aby levandule procitla z toho světa snů,jí připomíná mučitele.To v ní může vyvolávat záchvaty hněvu.Pro levanduli je charakteristické intuitivní myšlení v protikladu k logickému,lineárnímu.Myšlení levandule se neopírá o paměť,ale o hravost,volné asociace a mentální obrazy.Žije ve světě snů,kde nejsou žádná omezení,vše je možné,ale jen v tomto světě snů.Avšak v tomto hmotném světě není pro levanduli možné skoro nic.Snít je pro ní zcela dostačující,ale jednat a žít podle svých představ je nad její síly.Ale přesto se to musí jednou naučit.Má obrovskou schopnost udržet ve své mysli základní myšlenkový vzor a simultánně si uvědomovat různé možné výsledky.Tento její úžasný dar bývá často utajen jejímu okolí.Schopnost uvědomovat si vzor má kromě levandule jen magenta a zelená.Vidí tento vzor v časoprostoru,jako skutečný,jako realizovaný,a tím nemá potřebu jej uskutečňovat a stačí jí jen snít.Alenka v říši divů,nebo Narnie jsou klasické příklady myšlení levandule.Je především vizuální barvou,ale obrazy,které vidí jsou výsledkem mnoha-smyslového prožitku.Levandule je nejméně zakotvená,jakoby byla odříznutá od všeho co by jí mohlo dát řád.Nepodléhá dogmatické víře.Působí jako by byla pořád ve změněném stavu vědomí.Stále zahleděná na obrazovku své vnitřní televize a oproti ní shledává vnější skutečnost,jako nudnou,šedivou a povrchní.Její neobyčejně živá představivost zvyšuje dar autosugesce a autohypnózy.Protože je tak fyzicky a emocionálně senzitivní,objevuje se v ní jasnovidnost,jasnoslyšení a jasnocítění věcí,automatické psaní,atd..Je pro ní nesmírně těžké navázat hluboký vztah.Každodennost jí natolik tíží,že z ní musí co nejčastěji unikat do svého světa,pro citovou a mentální obnovu,kde zažívá své endorfinové blaho.Ve svých představách vidí jasně co by měla dělat,ale není schopna realizace.Pocit viny a nedostatečnosti jí provázejí a často to vede k tomu,že se odtahuje.Má sklon k samotářství,protože se obává,že jí ostatní nebudou chápat.Vytvořila si jakousi společenskou masku,ale jde jen o to,aby si uchránila svou samostatnost a svůj snový svět.A tak i když se tváří,že poslouchá je plně ve svých snech a tak nedává příliš pozor.Patří k nejvíce kreativním barvám v oblasti sexu. Její postoj k penězům je až dětský.Co má to utratí.Není zajatce žádné víry.Rigidní koncept Boha jak je zná židovsko-křesťanské  pojetí je pro levanduli zcela nepřijatelný.Imperativ víry jí odpuzuje.Krása je pro ní branou duchovnosti.Není mystikem,protože není ochotna dát moc na sebou někomu ani Bohu.                                                                                               

   Profesní možnosti-spisovatel,léčitel,malíř,tanečník,herec,dekoratér...

 

 

 

Krystal

Je nesmírně vzácnou a ojedinělou barvou,ale z toho hlediska si musíme říct,že v sobě neobsahuje žádnou barvu spektra,ale do své aury pohlcuje všechny barvy spekta.Je nejvíce empatickou barvou spektra.Lidský krystal čistí naší auru,buď to dělá vědomou pozorností,nebo už jen svou přítomností.Protože všechno negativní vtahuje do své aury a čistí.Proto je rozeným léčitelem.Poznat sám sebe je pro krystal otázkou života a smrti.Pokud krystal odvrátí svou pozornost od nejvyššího zdroje a přestane se spojovat s Bohem,ocitne se ve velkém energetickém deficitu a začne do své aury přijímat nejen tmavé negativní energie,ale začne do sebe pohlcovat barevné vibrace od všech ostatních typů a v tom okamžiku přivede svou auru do nepředstavitelného chaosu,který může vrcholit energetickým zkratem a může vést k vážným onemocněním.Co má tedy krystal dělat,když se ocitne v takovéto situaci?Nezbývá mu než,aby se odebral na nějakém místo o samotě se znovu spojil vědomou pozorností s nejvyšším zdrojem.Jakmile toto pochopí už je to pro něj malé osvícení.Miluje vše co je krásné,čisté a příjemné.Podvědomě bych chtěl žít v zámku na křišťálovém vrchu ze svých pohádek,snů a fantazií.O co je jeho svět krásnější,o to víc je tíživější tato hmotná skutečnost,která se mu jeví drsnou,nehostinnou,případně i nepřátelskou.Nejvíce zranitelný ze všech barev spektra.Lpí na svém soukromí a pokud možno pouští si tam co nejmenší množství lidí.Pokud je ve společnosti většího množství lidí,barvy aury všech se dostanou do jeho aury a on má pocit zahlcení se,a pere se v něm mnoho různých osobností,a je to pro něj něco hrůzného.Tak jako krystal nemůže žít bez spojení s Bohem,nemůže žít ani bez spojení s Matkou přírodou.Práce s půdou je pro něj obrovsky důležitá,uzemňuje ho,vrací mu stabilitu a umožňuje mu žít v tomto světě.Zraje nejdéle ze všech barev spektra.Dozrává kolem padesátého roku.Když je formě je schopen zvyšovat nejvyšší vibrace v sobě a zároveň ve svém okolí.Má zvláštní schopnost být objektivní,vystoupit nad své city a myšlenky a vidět až buddhisticky věci takové jaké jsou.Dokáže prohlédnout všechny líbivá gesta,dostat se pod fasádu,pod jakýkoliv povrch a tam vidět vztahy,které unikají většině barev.Má doslova rentgenové oči.Myslí velice rychle,jasně a bystře.Je mutací citlivě zlaté.Je náruživý čtenář,ale i rád sleduje televizi,chodí na výstavy,protože on se především potřebuje inspirovat ve společenském styku.Zde je bezradný.Celý život se krystal učí a přitom tvrdě pracuje,pokud možno stranou hlučícímu davu.Je svědomitý,odpovědný,pečlivý a pilný.Má problém s pozorností.Ve volném čase přemýšlí o svém životě,modlí se,medituje.Víc než myšlením se řídí intuicí.Ale jestliže se nebude řídit intuicí,jeho život se může stát sledem citově vypjatých situací.Bude mít pocit,že nevím proč je tady na světě,a tak se bude snažit napodobovat ostatní,kteří tu mají ale úplně jiné úkoly,jiné potřeby.Dokud si neuvědomí,že tu není jeden svět,jeden čas,že smyslové vjemy,myšlení a cítění jsou jen dimenzemi jedné skutečnosti,že všechna ta omezení,která tak na něj tísnivě dopadají se týkají pouze světa smyslů,nikdy ne světa duchovního,který je jeho pravým domovem,nenajde v tomto světě mír a pochopení.Je až přehnaně skromný,uzavřený,stydlivý,raději se drží pozadu.Když je v nějakém vztahu v tom okamžiku se jeho část aury zcela promísí s barvou partnera.Ihned přebere její projevy,jak smyslové,verbální i emoční.I v těch největších krizích se nechová spontánně,ale snaží se chovat tak jak si myslí,že se to od něj očekává.Dělá to proto,že se neobejde bez ostatní a je na nich závislý.Na stres reaguje stažením do sebe,což vytváří dojem,že je krystal sobecký a necitlivý.Nikdy žádný partner u něj nebude na prvním místě,na první místě bude vždy jen Bůh.Dík své stydlivosti,nejistotě,malé sebedůvěře má krystal malou schopnost vycházet z lidmi,a to že se o tom stále přesvědčuje,to ještě více podlamuje jeho sebedůvěru a to může způsobit,že se stane hyperkritickým.Nejdříve vůči sobě a pak i k ostatním.V tom okamžiku se může odříznout od ostatních,a to se může stát trestem,nikoli vytouženou samotou.Dík své čistotě nemá instinkt ke společenskému chování.Jednou snad najde odvahu,aby se přestal schovávat za vypůjčenou společenskou masku a začal žít svůj vlastní život,i když se zpočátku může cítit jako nahý.Pokrytectví se mu nepředstavitelně příčí a taky když se stává někým kým není,on tím nechce být,ale nemá vyhnutí.Celý život je jeden velký boj,aby zůstal sám sebou.A tím,že nemá tu ochranu jako ostatní barvy tak je na tom velice těžce.K promísení s jinou barvou dochází nejsilněji při sexu.Krystal ztrácí svou barvu a začíná žít život někoho jiného.A tak v deficitu se krystal od partnera začíná odtahovat a může působit chladně,ba dokonce,že je frigidní.Paradoxně má největší potěšení ze sexu z celého spektra.To co pak následuje,dočasná ztráta sebe sama, může často vést k rozhodnutí  pro nedobrovolný celibát.Tento celibát v něm nevyvolává napětí a podráždění,ale spíš klid a mír a umožňuje mu sladit se s těmi velkými energetickými výkyvy,které neustále prožívá.Své názory si často nechává pro sebe,což může působit sebestředně.Těžko nese běžné životní překážky,což ho vyvádí z míry,stává se vykolejeným.Hmotný svět je pro krystal často skličujícím místem pro život.Na své finance je velice opatrný a pečlivý.Neoplývá velkým množství peněz.A když jich trochu má,nevím jak s nimi naložit.Pro krystal znamená duchovno žít poklidný vyrovnaný život na základě poznání,že jen přípravou na sjednocení se všeobjímající podstatou veškerého bytí záleží zda přežijeme v dalším tisíciletí.Jejím posláním je léčit nejen mysl a tělo,ale i duši.Pokud žije v souladu s tímto posláním,žije šťastný život v míru se sebou i s ostatními.Pokud nerozpozná,nebo dokonce odmítne tento svůj úkol,jeho život bude nenaplněný,nešťastný a plný zoufalství.Jako jedna z mála barev má možnost zažívat štěstí z přímého osobního vztahu s Bohem,o což se ale musí hodně přičinit.Je pupeční šňůrou mezi Bohem a ostatními aurickými barvami.

profesní možnosti:knihovník,spisovatel,sekretářka,recepční,masér,léčitel,dentista,bylinkář...

 

Indigo

Rodí se jako děti se všemi znalostmi toho,co se my zde tak těžce učíme.A zároveň se rodí s mimořádnými psychickými schopnostmi.Přicházejí na svět s neotřesitelnou jistotou,že jsou děti boží a od malička jsou si vědomi své vnitřní pravdy.Jsou jako malý ježíš v chrámu.Nikdy jim nemůžete přikázat co mají myslet a jak se mají chovat.Jediné co je mate je,že jejich rodiče nejsou osvíceni a že zdaleka neví to co vědí ony.Jednou z nejtěžších věcí pro tyto děti je vyvinout si dostatek trpělivosti,soucitu a tolerance k nám všem,kteří zde tak těžce zápasíme s tím co oni mají v sobě vyřešené ještě než se narodí.Při jejich výchově nesmíme zapomenout,že jejich skutečným otcem je Bůh,a bez jeho pomoci nemůžeme zvládnout tento téměř nadlidský úkol.Ne vychovávat,ale ochraňovat tyto  neuvěřitelně nadané bytosti,před obrovským tlakem společnosti,od které se tak zásadně liší. Citát: Vaše děti nejsou vaše děti.Jsou to synové a dcery života,který se touží naplnit.Přicházejí na svět skrze vás,ale ne od vás.Ačkoliv jsou s vámi nepatří vám.Můžete jim dát svou lásku,ale ne myšlení.Protože mají své.Váš dům je pro jejich těla,ale ne pro jejich duše.Protože jejich duše přebývají v domě zítřka,kam vy nemůžete vstoupit,nebo nahlédnout ani ve snech.Jste jen lukem,ze které jsou vystřeleny jako živé šípy.Miřte,miřte dobře.

profesní možnosti:malíř,návrhář,spisovatel,hudebník...

Červená
Vystihuje naše předky,kteří museli čelit drsným podmínkám. Silní, odvážní, čestní, stateční. Jedinci této barvy aury jsou nejméně zranitelní,protože jsou nejméně citlivý. Umí tvrdě pracovat a dávají přednost fyzické práci. Je jednou z nejodolnějších a nejzdravějších barev spektra. Má nejsilnější sexuální energie z celého spektra.Červená je barvou tělesnou a sexuální,její život se odehrává především v přítomnosti ve hmotné skutečnostii,která je vnímaná smysli,jimiž si potřebuje tuto skutečnost ověřovat.Nemá potřebu duchovního rozvoje,vystačí si v tomto fyzickém světě,který je pro ní nejlépe uchopitelný a jediný skutečný.Chybí ji schopnost abstraktního myšlení.Tyto robustní osobnosti nám připomínájí naší  fyzickou podobu,ve které se nejvíce vyžívají.Pokudd jsou vychováváni k víře v Boha vidí ho jako fyzickou bytost,jež oplývá nezměrnou poctivostí a spravedlností,a nikoli jako ezoterickou ideu,nadvědomí,životní energii,nebo princip všeho stvořeného.Červení se cítí nejlépe a jsou nejaktvinější tam,kde je zapotřebí síly a výdrže.Raději fyzicky pracují,než aby se zabývali mentálními nebo emocionálními problémy.Jsou to dělníci,schopní přenést nápady druhých do hmatatelné podoby.Za svou prací potřebují vidět její výledky.Když je červená ve formě nic jí nevyvede z míry.Ve vztahu dokáže být až starosvětsky čestná,ale i brutální.Pokud se naštve hněv po chvíli vyprchá a nezůstává v ní žádná zášť.Pokud je však červená z formy,bouře emocí je vždy nablízku,vzteká se a může být i agresivní.Když je červená ve formě nachází své ventily pro svůj hněv nejčastěji v nejrůznějších oblastech sportu a tělesných aktivitách.Je to nejvíce pudová až animální barva.Aby zůstala ve formě a svému okolí nebyla nebezpečná,potřebuje se naučit,že všeho nelze dosáhnout svou zarputilostí a střehmlavostí,že někdy je nutné se vzdát a neulpívát na nějakém rozhodnutí.Ačkoliv se červení  těší ze společnosti svých partnerů,nevázat vztah a komunikovat na citové,intimní úrovni je pro ně náročné.Vztah červená-červená:Přestože dva červení mají stejné potřeby,jsou tak tvrdohlaví,urputní a potenciálně nestálí,že patrně jejich vztah dlouho nevydrží.Ani jeden obyčejně nedokáže dávat najevo své city intimním či citlivým způsobem.Oba mají sklon chovat se přímo a nemilosrdně estně,což může vyvolat pocit ublíženosti a vytvářet mezi partnery hradbu.Pro červenou může být dosti velký problém udržet si vztah.Nemá sklony k filosofickému teoretizovaní a opodbným intelektuálním polemikám.Sex je pro červené zdravý smyslový zážitek.Pro tyto robustní osobnosti je nezbytnou součástí života.Nejvíce je stimulují především smyslové a tělesné podněty,jako jsou vůně chutě,nebo doteky.U červené v oblasti sexu nejde převážně o citovou podobu lásky vyjádřené fyzickým spojením,ale spíše o vášeň,smyslnost a animální puzení.Hmotná skutečnost-Reší problémy aktivně,to jest silovou akcí a kladným očekáváním.Nerada teoretizuje,byť je to mnohdy inteligentní bytost.Teorii,nápad,plán mění ihned v čin,aby si jej ověřila.Zabývá se spíše konkrétními problémy.Zdravotní problémy bývají spojeny většinou s jejím pracovním nasazením nebo činostmi jež vykonává.Aby si udržela své zdraví potřebuje tlumit své tělesné potřeby a krotit své ego,které je jejím největším nepřítelem.                                                                                                                             

profesní možnosti:hasič,záchranář,voják,fotbalista,dělník,barman...

Oranžová
Patří k nejodvážnějším barvám spektra,miluje vzrušení a adrenalin.Oranžová potřebuje dávat život všanc,aby cítila že je na živu,to u ní spouští endorfinové blaho a to jí dáva pocit,že překročila své vlastní hranice.Vše ostatní je pro ní jen jakousi blátivou kašičkou-pasivní existence.Oranžová je převážně realistickou barvou,žije ve hmotné skutečnosti vytvořené smysli a myslí.

profesní možnosti:automobilový závodník,parašutista,kaskadér,horolezec,potapěč,sanitář...

Magenta
Rádi překračují všechny meze aniž cítí odpovědnost nebo stud. Mají rádi bizardní umění.Má v sobě nejméně sociálního cítění,soucitu a pochopení.Duchovnost jí nezajímá.

profesní možnosti:klaun,malíř,komik,herec,vynálezce,oděvní návrhář,fotograf,podnikatel...

 

 

                                       

 

 

 

 

rozhovory

Jaroslav Dušek-Hovory ve tmě

30.11.2013 17:36
Povídání s hercem a improvizátorem Jaroslavem Duškem je vždycky velmi osvěžující a přináší inspiraci. Tentokrát jsem si s ním smluvila schůzku poté, co se vynořil ze tmy. Co ve tmě hledal a co našel, nám poodhalí následující řádky. Metodu pobývání ve tmě, takzvanou dunkelterapii, do našich...

Novinky

Archaické vědomí

22.04.2014 10:50
První strukturou, která emanuje, která se vylévá ze zdroje věčně přítomného počátku je archaické vědomí, nebo-li v terminologii mýtického vědomí zahrada rajská. Tuto strukturu charakterizuje totožnost, která je ještě nerozlišením vědomí a světa, kdy duše ještě spí hlubokým spánkem a dosud nenastalo...

Současný stav společnosti v souvislosti s rozpadem struktury vědomí

14.04.2014 17:00
Evropská unie je EUROBOROS který požírá sám sebe. V symbolismu tarotu je to hroutící se věž, která se zrcadlí ve stavu dominatní mentální struktury vědomí v níž se právě současná západní společnost nachází, a která dospěla do své úpadkové konečné fáze. HAD BUDE SEŽRÁN SÁM SEBOU.   Ocitli jsme...

Čtyři tváře ducha, vývojová stádia struktury vědomí

11.04.2014 20:06
  Stejně tak jako mnoho duchovních tradic rozděluje pravdu na relativní a absolutní (Nagardžuna, Jógačara a mnoho dalších), stejně tak současná spiritualita rozděluje i vědomí na dvě dimenze, na absolutní a relativní. Absolutní, čisté vědomí jak říká Ken Wilber není žádný objekt, pokud...

mentální mřížka-holografická paměť člověka

04.01.2014 17:10
Co je to mentální mřížka,neboli holografická paměť člověka? Je to soubor programů v mysli člověka,který sestává z myšlenek a emocí,jež člověka uvádí v individuální hru iluzí.Emoce jsou impulzy myšlenek,které je reprodukují dle svého naprogramování.V naší holografické paměti jsou uložena kvanta...

paměť vody

12.12.2013 17:26
Voda je zázračná, plná tajemství. Je plná fascinujících překvapení a záhad. Je v nás i všude kolem nás.   Naše tělo se skládá ze stejných prvků jako planeta Země. Jsou to 4 živly – oheň, voda, země, vzduch. Voda je z těchto živlů nejvnímavější a její molekulární struktura...

kruhy v obilí,hieoroglyfy Bohů

11.12.2013 19:15
V souvislosti s kruhy v obilí se obvykle setkávám s třemi otázkami: Proč se nejvíc objevují v jižní Anglii? Jak vznikají? Kdo nebo co je jejich původcem? POLE V POLÍCH Z čistě fyzikálního hlediska jsou zřejmou podmínkou jejich častějšího vzniku silná magnetická pole vytvořená ložisky s...

Kvantová fyzika a Bůh

11.12.2013 18:11
Kvantová fyzika je věda, která se věnuje nejmenším částečkám v subatomární oblasti. Náš každodenní život s počítači, televizí a CD by bez kvantové fyziky nebyl možný. Přesto je toto vědní odvětví tajemnou, „okultní“, nepochopitelnou vědou téměř pro všechny lidi. Málokdo chápe tyto...

Jemné vyladění

10.12.2013 19:31
  Tak jako se po mnoho let vyvíjel vesmír ve svých kataklizmatických etapách,tak i člověk kráčel po stopách své evoluční nitky dějinami. Zrod vesmíru se udál v okamžiku, který se jazykem fyziky nazývá "singularita". Tento moment, singularitu, nemá význam fyzikálně zkoumat, neboť právě v...

Muž a žena,z přednášky Milana Calábka-Univerzita nové doby

05.12.2013 19:11
Muž a žena Partnerský vztah ve světle mýtů, pohádek a evoluční psychologie jako transformační proces Aby jedna lidská bytost milovala jinou: to je zřejmě ten nejobtížnější úkol ze všech, nejvyšší, poslední zkouška a důkaz, úkol, pro který jsou všechny ostatní pouhou přípravou. R. M....

Endogenní dýchaní-Vladimír F. Frolov

05.12.2013 18:23
Jak lépe zásobovat organismus energií? Proč není možné nakazit žraloka rakovinou? Proč se podmořská želva dožívá až 200 let a člověk ne? Víte, že např. astma je možné léčit bez jakýchkoliv farmak pouze tím, že se naučíte vhodně dýchat?  Co mohu udělat, abych žil déle? Co...

rozhovory

Jaroslav Dušek-Hovory ve tmě

30.11.2013 17:36
Povídání s hercem a improvizátorem Jaroslavem Duškem je vždycky velmi osvěžující a přináší inspiraci. Tentokrát jsem si s ním smluvila schůzku poté, co se vynořil ze tmy. Co ve tmě hledal a co našel, nám poodhalí následující řádky. Metodu pobývání ve tmě, takzvanou dunkelterapii, do našich...

inspirace

Drunvalo Melchizedek-Mayský ouroboros

19.12.2013 01:04
Tato kniha navazuje na moji předchozí knihu Had světla.Je o znalostech našich předků,které teď s vámi sdílím.Máyové věří,že mají odpovědnost za svět,za poskytnutí znalostí nutných k tomu,aby lidstvo změnilo způsob chápání reality,aby realitu chápalo novým způsobem,vlastním srdcem.Přejí si opustit...

Anthony de Mello-Cesta k lásce

11.12.2013 23:15
Anthony de Mello (4. září 1931 – 2. června 1987) byl jezuitský kněz, psychoterapeut a spisovatel, který se proslavil svými knihami, které se formou krátkých a leckdy humorných příběhů a meditací dotýkaly spirituality a smyslu lidského života. Narodil se v Goa v Indii. Za svého života hodně...

Stanislav Grof-Psychologie budoucnosti

11.12.2013 21:49
poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí Tento čtenářsky přístupný a ucelený přehled díla Stanislava Grofa, jednoho ze zakladatelů transpersonální psychologie, byl sestaven se záměrem, aby se s jeho prací mohla seznámit i širší veřejnost. Tato zcela nová kniha nejenže sumarizuje jeho...

Život po životě-Raymond Moody

11.12.2013 20:56
Kniha život po životě je vlastně populární verzí jeho doktorské práce zbavené vědeckého a dokumentárního aparátu nezbytného pro vědecké dílo. Moody shromáždil materiál o stopadesáti případech, v nichž šlo o stav, který nazval „out of body“ - „mimo tělo“, čili prožitků, které...

Milan Calábek-Kořeny

30.11.2013 12:11
U založení centra Mandala a  Univerzity Nové doby stojí Milan Calábek, původně divadelník – dramaturg, režisér a překladatel. Poté, co doslova „přežil svou smrt“, se začal věnovat spolupráci s prof.Františkem Kahudou v Psychoenergetické laboratoři, etnografii, léčitelství, cestování,...

Richard Bach-Iluze

19.07.2013 16:44
I Iluze Jsme hraví,bavící se tvorové,vydry vesmíru.Nemůžeme zemřít,nemůžeme se zranit o nic víc,než se mohou zranit iluze na plátně.Ale můžeme věřit,že jsme zranění,do těch nejbolestivějších detailů,do jakých chceme.Můžeme věřit,že jsme oběti,zabíjené a zabíjející,zmítané štěstím a...

Charles Baudelaire

31.05.2013 11:32
Umělé ráje poživač opia Jestliže Ann žila,určitě jsme po sobě v obrovském londýnském labyrintu navzájem pátrali,možná jsme byli pár kroků jeden od druhého,avšak na londýnské ulici je to dostatečná vzdálenost k věčnému odloučení.Po několik následujících let jsem doufal,že žije,a pamatuji si,že během...

ChARles Baudelaire-Umělé ráje

20.05.2013 21:15
Sbírka próz s názvem Umělé ráje,vydaná v Paříži roku 1860,zaujímá v rámci Baudelairova díla zvláštní postavéní.Báseň o hašiši,Poživač opia a O vínu a hašiši stojí na pomezí eseje a básně v próze,ačkoli Baudelaire čtenáře ujišťuje,že se snažil podat vědecký popis stavů opojení,vyzdvihnout rozkoše i...

Timothy Leary

20.05.2013 09:24
  Používejte svou hlavu! Téma měsíce: Timothy Leary Existuje příběh o zenovém mistrovi, který říká svému žákovi: „Nemysli na mrkev.“ Mrkev je přirozeně první představou, která přitom studentovi vyvstane v hlavě. Podobně média establishmentu soustavně napadala LSD a hysterickým...

Bezobalový OPOBCHOD

17.05.2013 12:35
panpekar.blogspot.cz/